Vi behandlar med KBT

På KBT Struktur Psykologteam arbetar legitimerade psykologer. Nedan finns en lista på ett urval av de tillstånd som vi behandlar med KBT. Du är välkommen till oss som barn, ungdom och vuxen. Vanligtvis inleds kontakten med en kartläggning och bedömning där vi tillsammans ringar problembild, relevant bakgrund och aktuell livssituation samt dina målsättningar.  Vi har också skrivit om hur du gör för att få ut så mycket som möjligt av din KBT behandling.

Finns inte ditt problem i listan, ingen fara

Grunden för all behandling med kognitiv beteendeterapi är inlärningspsykologin och den beteendeanalytiska metoden. Tillsammans med vår erfarenhet och kunskap om människans förutsättningar och fungerande gör det att vi baserat på vår bedömning kan skapa hypoteser för vad som vidmakthåller just ditt problem, även om det inte finns med i listan. Vi bygger på detta en behandling och utvärderar noga utvecklingen mot de överenskomna behandlingsmålen. Ring eller kontakta oss gärna så kan vi se vad vi tror. Även om vi inte är rätt mottagning för dig kanske vi har en uppfattning om var och hur du kan få hjälp.

Efterfrågar du en särskild slags KBT, eller psykologisk behandling?

Vi kan erbjuda olika former av KBT, såsom färdighetsbaserad KBT (med utgångspunkt i DBT, dialektisk beteendeterapi), Acceptance and commitment therapy (ACT), Unified protocol (UP), Prolonged exposure (PE) och Exponering och responsprevention (ERP). Vi kan även erbjuda Cool kids och Chilled (enskilt), ERGT (enskilt) samt CFT, Compassionfokuserad terapi. Hör av dig för att boka en tid.

För vissa problem kan vi ta hjälp av virtual reality i behandlingen – om du önskar
virtual reality kan förstärka KBT behandling
virtual reality förstärkt kbt behandling

KBT Struktur har tillgång till VR-glasögon som tillsammans med en smarttelefon gör det möjligt att erbjuda användning av virtual reality-teknik i KBT behandling, när det bedöms hjälpsamt. Fråga oss gärna om detta och Läs mer om VR-förstärkt KBT behandling här.

Anpassning av behandling

All behandling med KBT anpassas utifrån klientens problembild, livssituation och egna målsättningar. En del klienter som söker sig till oss har sedan tidigare neuropsykiatriska diagnoser. Det finns gott stöd för att KBT behandling ändå kan ge goda effekter om arbetssätt och behandling anpassas med detta i åtanke. Läs mer om anpassningar vid samtidig Autism.

Fler tjänster
Vi utbildar, handleder och konsulterar

Vi erbjuder även handledning och utbildning inom ett flertal områden, till exempel till dig som arbetar vårdande eller nära personer med psykiatriska svårigheter. Behöver du i ditt arbete eller som arbetsgivare konsultera eller hyra in någon för sådant som rör psykisk ohälsa, mänskligt beteende eller KBT, hör av dig.

Stöd till arbetsgivare, rehabiliterande insatser och organisationsutveckling

Vi erbjuder tjänster gentemot arbetsgivare som har att göra med rehabilitering, grupprocesser, chefshandledning eller arbete med organisationsutveckling. Läs mer.

Kontakta oss med dina frågor, funderingar och förslag

Om du har något önskemål eller idé, hör av dig så kan vi prata mer om det. Vi har tid för dig och tycker om nya utmaningar. Här finns kontaktuppgifter.