KBT vid fobier

Vad är en specifik fobi?

En fobi definieras som bestående, ogrundad eller överdriven rädsla för en viss avgränsad situation eller ett bestämt föremål. Kort sagt – du är mycket rädd för sånt som andra inte är rädda för, och kan antagligen också se själv att din rädsla är överdriven.

Hur vanligt är det med fobier?

Specifik fobi är vanligt, det beräknas att cirka 10% av befolkningen har minst en specifik fobi. Dessutom tillkommer alla dem som är ”lite rädda” för spindlar osv.

Vilka fobier är vanligast? Vilka mer ovanliga fobier finns?

De vanligaste fobierna är bland annat fobi för ormar, spindlar, höjder och trånga utrymmen (klaustrofobi, till exempel hissfobi), samt kräkfobi (emetofobi). Andra vanliga fobier är blodfobi, injektionsfobi, tandvårdsrädsla, hundfobi, insektsfobi, getingfobi, fågelfobi, grodfobi, clownfobi. Andra fobier är mycket ovanliga och ibland förknippade med skam, man känner sig konstig som är rädd för till exempel män med mustasch eller svampar.

Kan man bli av med sin fobi?

KBT, eller klassisk beteendeterapi, har gott stöd för behandling av fobi. Minst 90% av de som genomgår behandling blir helt fria från sin fobi. Oavsett vilken fobi du lider av, kan vi nästan lova att våra psykologer kan hjälpa dig med KBT att komma över den!

Varför vill man behandla en fobi?

Skälen till att man vill behandla en fobi är många. De klienter som väljer att genomföra behandling hos oss beskriver till exempel att de känner sig hindrade och mindre fria på grund av sin fobi. Ett exempel på detta kan vara att en fobi mot hundar eller katter kan göra det svårt att slappna av och ha trevligt umgänge när man går på stan eller hem till någon som har en hund eller katt. Att fobin skapar ett känslomässig lidande och praktiska problem i livet är vanligt. Exempel på detta kan vara att man tvingas tacka nej till aktiviteter, som man egentligen skulle vilja genomföra (t ex vandring i fjällen om man är rädd för ormar eller insekter). En del upplever att deras fobi gör att de uppfattar sig själva som svagare eller sämre. Även om vi framhåller att våra rädslor och fobier inte representerar vilka vi är som människor, så är det också sant att man kan växa som människa om man övervinner sina rädslor – och också uppleva en ökad trygghet och kompetens som en följd av detta.

Hur går behandling för fobier till?

KBT-behandlingen går till så att man först tillsammans med sin psykolog går igenom hur en fobi fungerar. Framförallt handlar det om att förstå hur undvikanden hjälper i stunden för att reducera rädslan, men samtidigt bidrar till att stärka rädslan på sikt. Tillsammans gör du och din KBT-psykolog en lista över situationer som är jobbiga, från det som känns obehagligt men genomförbart idag, till det som du skulle vilja kunna göra, men som kanske i dagsläget känns ogenomförbart. Genom att gradvis möta rädslan, kommer den ebba ut. Generellt tar en KBT-behandling mellan 5-10 sessioner, mestadels beroende på hur snabbt klienten är villig att ta sig an sina utmaningar samt öva mellan sessionerna. Räkna med att efter behandling på egen hand vidmakthålla de förändringar du åstadkommit utifrån en vidmakthållandeplan som du och din psykolog kommer överens om.

Kan man istället genomföra behandling vid ett längre tillfälle?

Det finns möjlighet att behandla fobier på en enda session (efter bedömningssamtal) med KBT! Det låter kanske konstigt, men faktum är att det fungerar lika bra som att komma vecka efter vecka. Det man gör då är att man bokar in 3-4 timmar i sträck, under vilka man jobbar sig uppåt i listan av utmanande situationer. Det finns för- och nackdelar med olika upplägg. Vi för en dialog om detta, och så är det i slutändan upp till dig vilket du föredrar!

KBT vid Blod-/injektion-/skadefobi

Blodfobi, injektionsfobi (sprutfobi) och skadefobi är en grupp av fobier som är väldigt speciell, och kräver en liten modifiering av KBT-behandlingen. Det som är unikt för de som är rädda för blod, sprutor, att skära sig osv, är att istället för att som vid andra fobier reagera med en blodtrycksökning, så får man istället en blodtryckssänkning, vilket är det som förklarar att man blir blek/grön i ansiktet, får kraftig yrsel, och faktiskt kan svimma. Därför kommer din KBT-psykolog utöver standardbehandlingen för fobi också att lära dig tekniker för att motverka blodtrycksfallet, så att du lär dig känna kontroll över dina symptom, och kan hindra dig själv från att svimma. Det är inte farligt att svimma på detta vis, förutsatt att man inte slår sig när man faller, men för att genomföra KBT-behandling behöver du ju vara vaken…! Det är givetvis också mycket hjälpsamt att du får lära dig att känna att du har kontroll över symptomen, för att du ska kunna börja bygga upp en trygghet, och sluta vara rädd.

KBT för social fobi eller social ångest

Social fobi är ett vanligt problem, omkring en på tio kommer att drabbas av detta under en period i livet. En person med social fobi upplever stort obehag, ångest och rädsla i sociala situationer. Vissa oroar sig för en specifik situation, t ex att hålla en föreläsning, medan andra oroar sig i nästan alla situationer där de ska umgås med andra människor. Vid social fobi riktas oron mycket mot att göra något som kommer att betraktas/dömas mycket negativt av andra och eventuellt få konsekvenser så som att bli utfrusen, ses som misslyckad eller dum.

Många som utvecklar social fobi börjar undvika sociala sammanhang som känns obehagliga, vilket ofta leder till en ond cirkel där det känns ännu jobbigare att konfrontera sociala tillställningar. Problemet börjar för många i tonåren, och utan behandling blir det ofta i längden svårt att leva ett normalt liv. Många beskriver att de känner sig hindrade i karriären och har svårt att etablera nära relationer. Det är även vanligt att känna sig nedstämd och deprimerad för dem som lider av social fobi.

Med behandling hos KBT-psykolog har många blivit bättre och utvecklat en mer positiv syn av sig själva, med mindre rädsla och oro i sociala situationer. Vanligtvis tar behandlingen 8 till 20 möten med din psykolog, och inkluderar en rad olika moment. Din psykolog kommer bl a att hjälpa dig utforska beteenden, tankar och känslor som vidmakthåller de negativa cirklarna som uppstått, samt att pröva nya verktyg för att känna dig bekväm socialt. KBT handlar om att ge dig verktyg för att förstå, förändra och få kontroll över ditt liv.