Utbildning

Vi har erfarenhet av att anordna utbildning och hålla föreläsningar om exempelvis sömnproblem och trauma – posttraumatiskt stressyndrom. Andra erfarenheter rör utbildningar kring bemötande och metod vid arbete med personer med psykisk ohälsa och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Föreläsningar och utbildningar har hållits för vårdpersonal och boendeassistenter.

Utbildning i kbt, stress och psykisk ohälsa. Vi skräddarsyr utbildningen för företag och medarbetare.
Utbildning och föreläsning. “Keat takes notes” av geekcalendar är licenserad under CC BY 2.0

Andra områden som ligger inom vårt kunskapsområde är till exempel:

  • behandling av ångestproblem och OCD.
  • exponering
  • evidens, evidensbaserad praktik och implementering av evidensbaserade metoder
  • arbetshälsa, stress- utmattningsproblem och rehabilitering
  • bemötande, kommunikation och arbete med personer som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
  • dialektisk beteendeterapi, känsloreglering och medveten närvaro

Vi tar gärna emot förfrågningar om utbildning och föreläsning på andra områden än nämnda. Om det ligger inom vårt kunskapsområde så kanske vi kan skräddarsy utbildning eller föreläsning utifrån önskemål, syfte och målgrupp. Fråga oss!

Vår syn på utbildning

KBT Struktur har ambitionen att hålla i meningsfulla utbildningar som ger deltagare nya, viktiga och användbara kunskaper. Vi tror att vi lyckas bättre med detta om vi är noga med att tydliggöra sammanhang, mottagare och syfte/intention med utbildningar. Vi vill vara lyhörda för era önskemål och förväntningar, och samtidigt även utgå från kunskap och våra erfarenhet i dess utformning.

Genom praktiska övningar, arbete med case och tillämpning och reflektion stärks inlärningen och tilliten till den egna förmågan, vilket både ökar inlärningen och leder till att den också kommer att användas i praktiken.