Utbildning

Nyhet, oktober 2020. Vi planerar en utbildning i PTSD och behandling av PTSD med prolonged exposure för hösten 2020. Läs mer!

Vi har erfarenhet av att anordna utbildning och hålla föreläsningar om exempelvis sömnproblem och trauma – posttraumatiskt stressyndrom. Andra erfarenheter rör utbildning kring bemötande och metod vid arbete med personer med psykisk ohälsa och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Föreläsningar och utbildningar har hållits för olika slags vårdpersonal och boendeassistenter.

Andra områden som ligger inom vårt kunskapsområde är till exempel

  • behandling av ångestproblem och OCD.
  • arbetshälsa, stress- utmattningsproblem och rehabilitering
  • bemötande, kommunikation och arbete med personer som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
  • dialektisk beteendeterapi, känsloreglering och medveten närvaro

Vi tar gärna emot förfrågningar om utbildning och föreläsning på andra områden än nämnda. Om det ligger inom vårt kunskapsområde så kanske vi kan skräddarsy utbildning eller föreläsning utifrån önskemål, syfte och målgrupp. Fråga oss!