KBT

Kognitiv beteendeterapi

Som bolagsnamnet antyder använder vi oss på KBT Struktur Psykologteam av KBT, Kognitiv Beteendeterapi som metod. Vi tror på att alla människor kan växa, bara förutsättningarna är de rätta.

KBT är en metod för psykologisk behandling som har god evidens för en stor mängd olika problem. Det betyder att man genom forskning och vetenskaplig metod har konstaterat att KBT-metoder fungerar. Många forskningsgenomgångar och riktlinjer för vård och behandling rekommenderar KBT, ofta i första hand.
Utmärkande drag i en KBT-behandling hos psykolog är förutom basen i forskning bland annat:

Målfokus. Betydligt större vikt läggs vid att hitta verktyg för lösning och förändring i din nuvarande situation, än vid att förstå varför det blev som det blev från början. Detta passar kan hända inte alla, men är mycket effektivt för den som vill fokusera på att just skapa förändring.

Aktiv psykolog. I KBT är inte målet att du ska ”prata av dig” och må bättre till följd av det. Naturligtvis kommer du att få göra detta också, men din psykolog kommer att arbeta tillsammans med dig för att ge dig förslag på alternativa tolkningar, modeller för hur du kan förstå dig själv, dina tankar, känslor och beteenden, samt din omvärld.

Aktiv klient. På samma sätt bygger behandlingen på att du som klient är beredd att lägga ner ansträngning och arbete mellan sessionerna. Det kan vara att exempelvis öva på att observera dig själv i vissa situationer och skriva ner. Det kan också handla om att göra något nytt samt att öva olika färdigheter eller förhållningssätt.  Allt detta är tänkt att ge dig som klient större möjlighet att nå dina mål. Hemuppgifter planerar du och din behandlare tillsammans.

Kortare behandlingar än inom andra skolor. Längden varierar naturligtvis beroende på typ av problematik och andra faktorer, majoriteten av alla behandlingar sträcker sig dock mellan 6 och 15 tillfällen.