Fler tjänster

KBT Struktur erbjuder utöver KBT behandling med legitimerade psykologer fler tjänster. Det handlar bland annat om olika typer av handledning, utbildning och föreläsningar.

Vidare erbjuds till dig som representerar en arbetsgivare: rehabilitering,  anpassningar av arbetsmiljö, organisationsförändring eller rådgivning kring hantering av mer avgränsade organisatoriska frågor. Det kan handla om problem med ledarskap, konflikter, samarbetssvårigheter eller brister i kommunikation och prestation.

Då vi är engagerade och tycker om utmaningar kan även andra typer av uppdrag vara av intresse! Tveka därför inte att höra av dig till oss, även om ditt ärende inte faller inom ramen för det som står ovan. Hör av dig så ska vi ta ställning till vad vi kan göra. Även om uppdraget inte visar sig vara rätt för oss kanske vi kan hjälpa dig att hitta rätt person.