Fler tjänster

Vi kan bidra med kunskapsförmedling och utbildning

KBT Strukturs medarbetare har tillsammans en stor erfarenhetsbank och olika specialområden. Att förmedla denna kunskap på olika sätt är något vi tycker är både roligt och meningsfullt. Beroende på syfte och önskemål har vi gärna en dialog med dig om hur  vi kan göra detta på bästa sätt. Vi kan till exempel erbjuda handledning till olika målgrupper, utbildning och föreläsning.

Vi hjälper arbetsgivare att ta hand om  medarbetare och verksamhet

Vidare erbjuds till dig som representerar en arbetsgivare: rehabilitering,  anpassningar av arbetsmiljö, organisationsförändring eller rådgivning kring hantering av mer avgränsade organisatoriska frågor. Det kan handla om problem med ledarskap, konflikter, samarbetssvårigheter eller brister i kommunikation och prestation.

Andra uppdrag? Hör av dig och bolla med oss

Då vi är engagerade och tycker om utmaningar kan även andra typer av uppdrag vara av intresse! Tveka därför inte att höra av dig till oss, även om ditt ärende inte faller inom ramen för det som står ovan. Hör av dig så ska vi ta ställning till vad vi kan göra. Även om uppdraget inte visar sig vara rätt för oss kanske vi kan hjälpa dig att hitta rätt person.