Videosamtal

KBT Struktur erbjuder psykologsamtal och behandling med KBT via videosamtal. Precis som vid face-to-face behandling inleds kontakten med en kartläggning och bedömning. I samband med detta tar vi ställning till om videosamtal har förutsättningar att fungera för dig och din önskade förändring.

Vad behövs för videosamtal

Du behöver ha viss datorvana och gärna provat att genomföra digitala samtal tidigare. Den tekniska utrustning som krävs är – allrahelst en dator med headset (mikrofon och hörlurar). En surfplatta eller skärmtelefon kan också fungera. Samtalet behöver kunna ske på en plats som är trygg, och där du kan vara ostörd. Det är tillexempel inte lämpligt att genomföra videosamtal med oss i offentliga miljöer, eller med andra personer i samma rum. Om du känner dig osäker på hur du ska göra kan det vara bra att prova applikation och utrustning i förväg. Fråga gärna oss om detta.

Kunskapsläget ger stöd för att videosamtal kan fungera lika bra som vanliga samtal

Det har under de senaste 10 åren växt fram ett vetenskapligt stöd för internetbaserade behandlingar. Ett exempel på det är kognitiv beteendeterapi genom videosamtal. En relativt ny granskning av vetenskapliga studier som jämfört psykologisk behandling via videosamtal och “face-to-face” visar inte på några skillnader mellan dessa. En brist är dock att antalet studier är fortfarande inte tillräckligt stort för att säkert kunna säga att skillnader inte finns (Internet-based vs. face-to-face cognitive behavior therapy for psychiatric and somatic disorders: an updated systematic review and meta-analysis, Carlbring et al, 2018).

Fördelar med videosamtal

Behandling via videosamtal kan t ex passa den som av olika skäl har svårt att ta sig till en psykolog eller mottagning. Det kan även vara ett sätt att kunna fortsätta en behandling trots att man flyttar eller är på resande fot.

Hör av dig till oss så kan vi prata mer om videosamtal

Om du är intresserad av terapi på distans så är du välkommen att höra av dig till oss. Ring eller maila så kan vi närmare diskutera om förutsättningarna för en behandling med digitala samtal är de rätta.

Vilka program som används är något vi tar ställning till gemensamt. Dina preferenser såväl som informationssäkerhet och tillgänglighet är viktiga delar för oss.

Videosamtal hjälper oss att överbrygga hinder och nå ut till den som har nytta av vår kompetens
“Golden Gate Bridge” by davidyuweb is licensed under CC BY-SA 2.0

.