Om ditt besök

Inför ditt besök hos KBT Struktur

Inför ditt besök hos KBT Struktur Psykologteam har du säkert vissa frågor. Vissa av dem kan vi förhoppningsvis svara på här.

Vid en första kontakt med oss på KBT Struktur kommer vi att fråga dig om vad du söker hjälp för. Det är därför bra om du tänker igenom vad/vilka är ditt/dina huvudsakliga problem, hur du hindras av dessa problem och vad du tror orsakar och/eller förvärrar dessa problem. Om du vill kan du skriva ner dina tankar.

Under besöket kommer vi att utforska problemet och din situation för att kunna bedöma om vi kan hjälpa dig eller om vi till exempel ska rekommendera någon annan. Vanligtvis behövs 1-3 samtal för att kunna göra en bedömning av vad som kan vara hjälpsamt. Redan kartläggningen brukar för de flesta innebära nya tankar och perspektiv på problemet samt ökad begriplighet kring de onda cirklar som hindrar förändring.

Om du på förhand vet att du endast är ute efter en mycket avgränsad kontakt (3 besök eller färre) är det bra om du så tidigt som möjligt meddelar detta till den du ska träffa.

Läs gärna mer om hur KBT går till här.

KBT i Göteborg
I Göteborg finns vi på Stigbergsliden 5 i backen mellan stigbergstorget och masthuggstorget. Ingången ligger mittemot stf:s vandrarhem. Våra lokaler finns på Entréplan om du kommer från Stigbergsliden och huvudentrén. Skulle du anlända till baksidan och Oskarsgatan är det plan E (3) som gäller.  Vi har skyltat utanför våra dörrar och när du kommer är det bara att gå in i väntrummet och sätta dig ner för att vänta, du behöver inte ringa på någon dörr.