Om ditt besök

Inför ditt besök hos KBT Struktur

Inför ditt besök hos KBT Struktur Psykologteam har du säkert vissa frågor. Vissa av dem kan vi förhoppningsvis svara på här.

Vid en första kontakt med oss på KBT Struktur kommer vi att fråga dig om vad du söker hjälp för. Det är därför bra om du tänker igenom vad/vilka är ditt/dina huvudsakliga problem, hur du hindras av dessa problem och vad du tror orsakar och/eller förvärrar dessa problem. Om du vill kan du skriva ner dina tankar.

Under besöket kommer vi att utforska problemet och din situation för att kunna bedöma om vi kan hjälpa dig eller om vi till exempel ska rekommendera någon annan. Vanligtvis behövs 2-3 samtal för att kunna göra en bedömning av vad som kan vara hjälpsamt. Redan kartläggningen brukar för de flesta innebära nya tankar och perspektiv på problemet samt ökad begriplighet kring de onda cirklar som hindrar förändring. Läs gärna mer om hur KBT går till här. Du kan också läsa mer om vad som kommer till oss kan göra för att få ut så mycket som möjligt av din behandling.

Om du på förhand vet att du endast är ute efter en mycket avgränsad kontakt (3 besök eller färre) är det bra om du så tidigt som möjligt meddelar detta till den du ska träffa.

Hör av dig vid förhinder

På vår mottagning tillämpas en policy för uteblivande och sen avbokning som innebär att det inte kostar någonting att avboka besök mer än 48 timmar före besöket börjar (via telefonsvar, e-post eller sms). I andra fall debiteras besöket ändå. Om det är möjligt, och önskat från dig kan vi om det gör det möjligt för dig att genomföra besöket ändra till videosamtal eller vanligt telefonsamtal. Läs gärna mer om sådan kontakt här. Vi uppskattar om du hör av dig så snart du vet att du behöver boka om eller avboka.

Mer om uteblivanden och sena avbokningar

Vi har resonerat så kring avbokningspolicyn att vi med kort varsel inte har möjlighet att boka andra besök eller uppdrag. Utan policyn skulle vi behöva höja kostnaden för besök som genomförs, vilket känns bakvänt. Kontinuitet i behandling har också visat sig vara viktigt för att KBT ska kunna ge god effekt – och det är i det avseendet hjälpsamt att den som går hos oss prioriterar sin behandling högt. Med det sagt har vi full förståelse för att man kan glömma sin tid eller tvingas avboka den sent av olika skäl, och vår ambition är alltid att tillsammans hitta ett konstruktivt sätt att hantera  en uppkommen situation.

Hitta till oss på KBT Struktur i Göteborg

I Göteborg finns vi på Stigbergsliden 5 i backen mellan stigbergstorget och masthuggstorget. Ingången ligger mittemot stf:s vandrarhem. Våra lokaler finns på Entréplan om du kommer från Stigbergsliden och huvudentrén. Skulle du anlända till baksidan och Oskarsgatan är det plan E (3) som gäller.  Vi har skyltat utanför våra dörrar och när du kommer är det bara att gå in i väntrummet och sätta dig ner för att vänta, du behöver inte ringa på någon dörr.