Neuropsykiatrisk utredning

KBT Struktur genomför neuropsykiatrisk utredningar för vuxna på vår mottagning i Göteborg. Vi kan också erbjuda konsultation, rådgivning och stöd i efterföljden av en neuropsykiatrisk utredning och diagnos. I de fall där vi bedömer att det är lämpligt och hjälpsamt kan vi också erbjuda psykologisk behandling som riktar sig mot svårigheter direkt eller indirekt kopplade till en neuropsykiatrisk funktionsvariation, t ex ADHD eller autism.

Hur går det till att genomföra en utredning

Utredningarna genomförs av leg. psykolog och läkare specialiserad inom psykiatri, och följer de riktlinjer och rekommendationer för neuropsykiatriska utredningar som socialstyrelsen nyligen utkommit med.

Innan utredningen påbörjas pratar vi igenom frågeställning, och vad som gett upphov till denna, och genomför minst ett bedömningssamtal.

Förutsatt att vi fortsatt rekommenderar utredning som insats kan denna därefter inledas. Utredningen består av besök med olika typer av bedömningar och intervjuer enskilt med läkare och med psykolog. Relevant bakgrundsmaterial gås igenom om det finns, t ex tidigare utredningar och journaler. Ofta involveras anhöriga eller andra personer runtomkring som en extra källa i utredningen. Psykologisk testning av t ex samspelsfärdigheter eller kognitiva funktioner kan också vara en del av en utredning.

Efter att utredningens samtliga delar är genomförda sammanträder psykolog och läkare för att göra ett gemensamt ställningstagande kring diagnos, en beskrivning av svårigheter och styrkor samt rekommenderade åtgärder. Detta återkopplas direkt till klienten av läkare och psykolog vid ett gemensamt besök där resultaten kan diskuteras vidare och eventuella frågor kan besvaras. Mer information om diagnos och rekommenderade åtgärder ges.

Hur gör jag för att genomföra en utredning hos er?

Kontakta oss via hemsidan, ring oss på 0760-175930 eller maila. Du behöver inte någon remiss för utredning hos oss, och står själv för kostnaden. Kostnaden kan variera något, då vi skräddarsyr delar av innehållet i utredningen. Hör av dig så kan vi ge dig en uppfattning.