Handledning

Kvalificerad handledning är en bra investering. Vi på KBT Struktur har erfarenhet av olika typer av handledning, i olika format. Vi har har bland annat handlett:

  • Verksamheter eller personalgrupper som möter eller vårdar personer med neuropsykiatriska svårigheter och/eller psykisk ohälsa.
  • Personer eller arbetsgrupper som arbetar med, eller utifrån KBT.
  • Chefer och eller personal med inriktning på organisatoriska processer eller förändringar.

Handledning – en bra investering

Handledning kan ge ökad förståelse för arbetsprocesser och verktyg för att hantera och skapa förändring. Ett vanligt fokus är även att öka välmående/arbetshälsa och minska stress och frustration hos medarbetare.

Ytterligare värden med handledning kan vara stöd och konkreta verktyg att bättre hantera svåra sociala eller mellanmänskliga utmaningar. Eller ökad skicklighet i användandet av en metod, t ex säkerhetsrutiner, lågaffektivt bemötande, KBT.

Funderar du på om du eller din verksamhet skulle kunna vara hjälpt av handledning av från oss, hör av dig så kan vi se vad vi kan göra för er.