KBT Struktur Psykologteam

Söker du efter KBT i Göteborg? Vår mottagning finns vid Stigbergsliden. Vi som jobbar här är psykologer med expertkunskap om KBT. Ring eller maila oss om du vill veta mer.

Vi hjälper dig till exempel med nedstämdhet, ångest, rädslor och fobier. Vi har även stor erfarenhet av att behandla  stress, kriser och relationsproblem. Läs mer om vad vi behandlar här.

Vi erbjuder också handledning, utbildning, neuropsykiatriska utredningar med frågeställning ADHD och andra tjänster för arbetsgivare.

Psykologer på KBT Struktur Psykologteam i Göteborg
Psykologer på KBT Struktur Psykologteam i Göteborg

Psykologmottagning i Göteborg

Vår verksamhet är belägen i Göteborg på Stigbergsliden 5 med goda parkeringsmöjligheter och kommunikationer. Här arbetar endast kunniga, legitimerade psykologer med KBT-inriktning, vilket garanterar hög kvalitet.

Vill du boka tid hos en av våra psykologer?

Ring 0760-175930, skicka ett mail: tidsbokning@kbtstruktur.se eller lämna ett meddelande via hemsidan.  Oavsett hur du kontaktar är vår ambition att svara dig senast nästkommande vardag.


Mottagning med lång tradition

Vi har funnits sedan 2011 och var då en av de första privata mottagningarna i Göteborg som kunde erbjuda psykologisk behandling med KBT.  Vår vision är den samma nu, att med hög kompetens och stort engagemang erbjuda kognitiv beteendeterapi, och relaterade tjänster. Vi som arbetar på KBT Struktur är alla legitimerade psykologer. Läs mer om oss här.

Vad är KBT?

KBT står för kognitiv beteendeterapi och är ett paraplybegrepp för behandlingsmetoder som bygger på grundforskning inom psykologi och beteendevetenskap. Socialstyrelsen har gått igenom det vetenskapliga underlaget för insatser vid ångest- och depressionstillstånd och deras nationella riktlinjer rekommenderar psykologisk behandling med framförallt KBT högst vid samtliga lindriga och medelsvåra problemtillstånd.  Läs mer om vilka tillstånd som kan behandlas med KBT.

Hur går KBT till?

Dina problem kartläggs och analyseras tillsammans med en psykolog. Behandlingen inriktar sig på att motverka de faktorer och beteendemönster som gör att problemen kvarstår, så att du stegvis kan nå dina mål. Arbete med detta sker både tillsammans med terapeut och mellan sessionerna i form av hemuppgifter. Under behandlingens avslutande del befäster du den förändring som åstadkommits, hanterar bakslag och gör planer som hjälper dig att fortsätta på egen hand. Läs mer.

Vem kan bli hjälpt av KBT?

Forskning såväl som våra erfarenheter visar att barn, ungdomar och vuxna kan vara hjälpta av KBT. Det fungerar även för par, anhöriga och föräldrar. Även om behandling med KBT delvis är styrt till sitt innehåll så är anpassning till problembild, omständigheter samt behoven och önskemålen hos personen som går i behandling central. En funktionsnedsättning så som exempelvis ADHD eller ovanliga livsomständigheter utesluter inte att man kan ha nytta av KBT.

Vad är en psykolog? Vi reder ut titlarna

Som vi nämnt är alla medarbetare på KBT Struktur Psykologteam legitimerade psykologer. Det betyder att vi som arbetar här har avlagt examen på psykologprogrammet, en 5 år lång universitetsutbildning. Därefter arbetat motsvarande ett år som PTP-psykolog och godkänts i arbetet av en handledare och Socialstyrelsen. Detta ger våra medarbetare en gedigen kunskap om de mänskliga förutsättningarna och hur människan fungerar och samspelar med sin omgivning. Det är något som ökar chansen att vi tillsammans med dig hittar ett bra fokus för din KBT behandling. Psykolog är en skyddad titel och ska inte blandas ihop med t ex Psykiatriker, specialistläkare inom psykiatri eller Psykoterapeut, universitetsutbildning på motsvarande 1,5 år i psykoterapi. Läs mer här.