KBT Struktur Psykologteam i Göteborg

Söker du efter KBT i Göteborg? Vår mottagning finns vid Stigbergsliden. Vi som jobbar här är psykologer med expertkunskap om KBT. Vi lyssnar och hjälper dig förstå din situation och vad du behöver. Tillsammans hittar vi stegen som tar dig vidare. Vi engagerar oss i din förändring.

Har du frågor om vår mottagning? Vill du veta mer om KBT? Vill du ha hjälp av en psykolog i Göteborg? Varmt välkommen att boka en kostnadsfri telefonkonsultation på 15 minuter. Det också fint att höra av sig till oss via e-post på tidsbokning(a)kbtstruktur.se eller vårt kontaktformulär

Psykologer på KBT Struktur Psykologteam i Göteborg
Psykologer på KBT Struktur Psykologteam i Göteborg

Vi erbjuder KBT och andra tjänster

Behöver du hjälp med till exempel med nedstämdhet, ångest, rädslor och fobier? Vi har även stor erfarenhet av att behandla  stress, kriser och relationsproblem och många fler problem. Läs mer om vad vi behandlar här.

Hos oss finns möjlighet att ta oss an andra uppdrag, så som handledning, utbildning, neuropsykiatriska utredningar med frågeställning ADHD. Läs mer om dessa tjänster eller andra tjänster för arbetsgivare.

Psykologmottagning i Göteborg

Vår verksamhet är belägen i Göteborg på Stigbergsliden 5. Du tar dig lätt hit med bil, buss-, spårvagn eller cykel. Här arbetar endast psykologer med lång erfarenhet av KBT, vilket garanterar hög kvalitet.

Vill du boka tid hos en av våra psykologer?

Ring 0760-175930, skicka ett mail: tidsbokning@kbtstruktur.se eller lämna ett meddelande via hemsidan.  Oavsett hur du kontaktar är vår ambition att svara dig senast nästa vardag.


Mottagning med lång tradition

Vi har funnits sedan 2011 och var då en av de första privata mottagningarna i Göteborg som kunde erbjuda psykologisk behandling med KBT.  Vår vision är den samma nu, att med hög kompetens och stort engagemang erbjuda kognitiv beteendeterapi, och relaterade tjänster. Vi som arbetar på KBT Struktur är alla legitimerade psykologer. Vill du träffa en psykolog i Göteborg med kompetens inom KBT är du varmt välkommen att vända dig till oss. Läs mer om oss psykologer här.

Vi som jobbar här brinner för KBT

Det finns en fantastisk mängd kunskap och erfarenhet kopplat till KBT som hela tiden växer. Vi psykologer vidareutbildar oss och försöker hela tiden hålla oss ajour. Av detta vill vi dela med oss. Om vi har möjlighet ställer vi gärna upp vid förfrågningar om medverkan i tidningar och poddar. Vi har en blogg där vi bevakar fältet och annat matnyttigt. Vi har ett instagram @kbt_struktur_psykologteam med vilket vi hoppas kan vara en resurs för den som på egen hand vill ta steg för att må bättre – eller bli påmind om olika färdigheter och förhållningssätt som hjälpte i behandling.

Vad är KBT?

KBT står för kognitiv beteendeterapi och är ett samlingsbegrepp för behandlingsmetoder som bygger på grundforskning inom psykologi och beteendevetenskap. Socialstyrelsen har gått igenom det vetenskapliga underlaget för insatser vid ångest- och depressionstillstånd och deras nationella riktlinjer rekommenderar psykologisk behandling med framförallt KBT högst vid samtliga lindriga och medelsvåra problemtillstånd.  Läs mer om vilka tillstånd som kan behandlas med KBT.

Hur går KBT till?

Dina problem kartläggs och analyseras tillsammans med en psykolog. Behandlingen inriktar sig på att motverka de faktorer och beteendemönster som gör att problemen kvarstår, så att du stegvis kan nå dina mål. Arbete med detta sker både tillsammans med terapeut och mellan sessionerna i form av hemuppgifter. Under behandlingens avslutande del befäster du den förändring som åstadkommits, hanterar bakslag och gör planer som hjälper dig att fortsätta på egen hand. Läs mer.

Vem kan bli hjälpt av KBT?

Forskning såväl som våra erfarenheter visar att barn, ungdomar och vuxna kan vara hjälpta av KBT. Det fungerar även för par, anhöriga och föräldrar. Även om behandling med KBT delvis är styrt till sitt innehåll så är anpassning till problembild, omständigheter samt behoven och önskemålen hos personen som går i behandling central. En funktionsnedsättning så som exempelvis ADHD eller ovanliga livsomständigheter utesluter inte att man kan ha nytta av KBT. Vi har skrivit mer om vad du själv kan göra som hjälper dig att få ut så mycket så möjligt av din KBT behandling. Läs mer om det här.

Finns det olika slags KBT?

Som tidigare nämnt sker alltid en anpassning till dina individuella problembild och önskade förändring. Olika problemtillstånd kan ha olika “protokoll”, t ex KBT i för sömnproblem, exponering med responsprevention vid OCD eller KBT E vid ätstörning. Vid sidan av detta finns det lite olika infallsvinklar och variationer av metod. Några exempel på detta är Acceptance and commitment, ACT; Compassion fokuserad behandling eller dialektisk beteendeterapi, DBT.

Hur kan man veta att KBT fungerar?

Det finns ett mycket stort antal vetenskapliga studier som undersökt KBT och olika varianter av KBT, t ex i högkvalitativa forskningsstudier, där deltagare slumpas till KBT behandling eller kontrollgrupp och aktiv behandling. Det finns studier som undersökt användning av metoden i “verkligheten” utanför universiteten – på vårdcentraler eller psykiatriska mottagningar. Vidare finns numera studier som bekräftar att behandlingarna ofta fungerar på det sätt som avsetts, även om mer kunskap om mekanismer och moderatorer behövs. Metoderna och teorier är vidare uppbyggda på gedigen grundforskning om människans psykologi. Detta har lett till att KBT rekommenderas för ett stort antal tillstånd av såväl internationella som nationella myndigheter och expertgrupper. Den som är intresserad av det större perspektivet runt kunskapsbasen för KBT kan läsa mer i refererad artikel.

“In summary, because of its clear research support, CBT dominates the international guidelines for psychosocial treatments, making it a first-line treatment for many disorders, as noted by the National Institute for Health and Care Excellence’s guidelines2 and American Psychological Association.3 Therefore, CBT is, indeed, the gold standard in the psychotherapy field, being included in the major clinical guidelines based on its rigorous empirical basis…”

David, D., Cristea, I., & Hofmann, S. G. (2018). Why cognitive behavioral therapy is the current gold standard of psychotherapy. Frontiers in psychiatry9, 4. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2018.00004

Vad är en psykolog? Vi reder ut titlarna

Som vi nämnt är alla medarbetare på KBT Struktur Psykologteam legitimerade psykologer. Det betyder att vi som arbetar här har avlagt examen på psykologprogrammet, en 5 år lång universitetsutbildning. Därefter arbetat motsvarande ett år som PTP-psykolog och godkänts i arbetet av en handledare och Socialstyrelsen. Detta ger våra medarbetare en gedigen kunskap om de mänskliga förutsättningarna och hur människan fungerar och samspelar med sin omgivning. Det är något som ökar chansen att vi tillsammans med dig hittar ett bra fokus för din KBT behandling. Psykolog är en skyddad titel och ska inte blandas ihop med t ex Psykiatriker, specialistläkare inom psykiatri eller Psykoterapeut, universitetsutbildning på motsvarande 1,5 år i psykoterapi. Läs mer här.