Konsultpsykolog

Är du eller din verksamhet återkommande, eller under en period, i behov av en psykolog kan du överväga att anställa en konsult från oss.

Vi på KBT Struktur har tillsammans erfarenhet från psykologarbete i olika sammanhang, t ex primärvård, psykiatri, tandvård, barn- och ungdomar. Vi har bred erfarenhet av olika typer av bedömningar, behandlingar och utredning.

Hör av dig till oss och beskriv hur ditt behov ser ut, så kan vi ta ställning till om vi har rätt person för uppdraget.