KBT för barn och ungdomar

På KBT Struktur Psykologteam arbetar psykologer med erfarenhet av att behandla barn- och ungdomar.

Barn och ungdomar kan drabbas av problem eller hamna i svårigheter som resulterar i psykisk ohälsa. KBT som används vid ett stort antal olika svårigheter hos vuxna har i de flesta fall visat sig vara effektiva även för barn, t ex problem med ångest, olika rädslor el fobier, stress, bristande självkänsla eller nedstämdhet (läs mer om sådana här). Barn och ungdomar kan dock vara i behov av anpassning av metoderna utifrån mognadsgrad. Beroende på typ av problem och mognadsgrad involveras den unges föräldrar olika mycket i behandlingen. Hänsyn behöver också tas till de speciella omständigheter som gäller unga. Det handlar bland annat om att ha förståelse för hur barn- och unga utvecklas samt hur samspel med jämnåriga, familj, i skolan och på nätet fungerar.

En nödvändig förutsättning för behandling av problem hos barn- och/eller ungdomar är att behandling sker frivilligt och utan påtryckningar. I händelse att barnet inte vill delta i behandling är det möjligt att i ett första skede komma som förälder för rådgivning i det enskilda fallet. Ibland kan barnets inställning bli mer positiv om tydlig och konkret information ges om hur det går till att komma på ett besök och om besökets syfte. Uppmuntran och olika typer av belöningar, både materiella – t ex en liten present och immateriella – att få välja middag; kan användas för att stödja engagemanget hos en ung person.