Vi behandlar med KBT

KBT Struktur Psykologteam kan erbjuda barn, unga och vuxna KBT behandling för bland annat:

Vi kan erbjuda olika former av KBT, såsom färdighetsbaserad KBT (med utgångspunkt i DBT, dialektisk beteendeterapi), Prolonged exposure (PE), Exponering och responsprevention (ERP) samt CFT, Compassionfokuserad terapi.

KBT Struktur har tillgång till VR-glasögon som tillsammans med en smarttelefon gör det möjligt att erbjuda användning av virtual reality-teknik i KBT behandling, när det bedöms hjälpsamt. Fråga oss gärna om detta och Läs mer om VR-förstärkt KBT behandling här.

Vi tar naturligtvis även emot dig för andra besvär, som kanske inte riktigt går att sätta fingret på. Ring eller kontakta oss om du har funderingar – vi tar oss gärna tid för dig!

Anpassning av behandling

All behandling med KBT anpassas utifrån klientens problembild, livssituation och egna målsättningar. En del klienter som söker sig till oss har sedan tidigare neuropsykiatriska diagnoser. Det finns gott stöd för att KBT behandling ändå kan ge goda effekter om arbetssätt och behandling anpassas med detta i åtanke. Läs mer om anpassningar vid samtidig Autism.

Fler tjänster

Vi erbjuder även handledning och utbildning inom ett flertal områden. Vi erbjuder tjänster gentemot arbetsgivare som har att göra med rehabilitering, grupprocesser, chefshandledning eller arbete med processer eller organisationsförändring. Läs mer.