Videosamtal

Det har under de senaste 10 åren växt fram ett vetenskapligt stöd för internetbaseras behandlingar, däribland behandling via videosamtal. En relativt ny granskning av vetenskapliga studier som jämfört psykologisk behandling via videosamtal och “face-to-face” behandling visar inte på några skillnader mellan dessa, men antalet studier är fortfarande inte tillräckligt stort för att med säkerhet kunna säga att skillnader inte finns (Internet-based vs. face-to-face cognitive behavior therapy for psychiatric and somatic disorders: an updated systematic review and meta-analysis, Carlbring et al, 2018).

Behandling via videosamtal kan t ex passa den som av olika skäl har svårt att ta sig till en psykolog eller mottagning.

Om du är intresserad av terapi på distans så är du välkommen att höra av dig till oss via telefon eller mejl så kan vi närmare diskutera om förutsättningarna för en behandling med digitala samtal är de rätta.

Vilka program som används är något vi tar ställning till gemensamt. Dina preferenser såväl som informationssäkerhet och tillgänglighet är viktiga delar för oss.

“Golden Gate Bridge” by davidyuweb is licensed under CC BY-SA 2.0

.