För arbetsgivare – privata företag eller offentlig förvaltning

Våra psykologer har stor vana att hjälpa arbetsgivare att ta hand om sina medarbetare.  Vi arbetar till exempel med insatser som syftar till att förhindra arbetsrelaterad ohälsa eller minska risken för sjukskrivning.

Efter en kartläggning rekommenderas vanligen en eller flera av följande insatser: individuell rådgivning och stöd för medarbetare och -eller chef; psykologisk behandling av psykisk ohälsa samt dialog kring överenskommelser och åtgärdsplaner. Annat som kan ingå är förändring av olika aspekter av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Kontakta oss och låt oss veta mer om hur vi kan hjälpa just din personal eller organisation så kan vi lämna en offert.

Referenser från tidigare samarbetspartners går att få på begäran.