Compassionfokuserad terapi

För personer som tampas med mycket skam och självkritik kan Compassionfokuserad terapi, förkortad CFT, vara hjälpsam. Målet med terapimetoden är att utveckla en ökad självmedkänsla, vilket leder till ett förbättrat välmående.

CFT innehåller inslag från buddhism, evolutionspsykologi, neuropsykologi, socialpsykologi samt forskning om anknytning. En central del i CFT är känslan av trygghet där ökad trygghet är förknippat med lägre grad av depressivitet, ångest och stress.

Group Hug” by cheetah100 is licensed under CC BY 2.0.

I en CFT-behandling kartlägger vi hur klientens självkritik tar sig uttryck och vilka konsekvenser självkritiken orsakar. Därefter påbörjas ett arbete med en mängd olika individanpassade övningar för att komma i kontakt med högre grad av trygghet och självmedkänsla. I behandlingen strävar vi efter att klienten ska uppleva tryggheten och självmedkänslan känslomässigt, i relation till att förstå den intellektuellt. Under behandlingens gång är det vidare fokus på att öka klientens förståelse för sig själv och sin egen inlärningshistoria och öka kunskapen kring hur evolutionen har format våra hjärnor.

Har du frågor om denna terapimetod eller tror att den skulle passa dig så ring oss på 0760-175930 eller maila v.johansson@kbtstruktur.se