KBT vid Beteendeproblem/-missbruk

KBT vid Beteendeproblem/-missbruk

Det finns många beteenden som kan vara normala i viss utsträckning, men som kan ställa problem när det blir för mycket av det. Klassiska exempel är bland annat ”arbetsnarkomani ” och överträning. På senare år har medvetenheten och mediaexponering ökat kring vissa former av beteendemissbruk, bland annat ”sexmissbruk”, spelmissbruk, shoppingmissbruk, men även kring nyare fenomen som internetmissbruk, datorspelsmissbruk eller överdrivet porrsurfande. Vid samtliga dessa och en rad andra problem, kan våra psykologer hjälpa dig med kognitiv beteendeterapi! Är du osäker på om vi kan hjälpa just dig, hör gärna av dig så svarar vi snabbt på om vi kan ta emot dig eller ej!

”Missbruk” eller ibland ”beroende” är i dessa sammanhang ett omtvistat begrepp. Å ena sidan finns det inget påvisbart fysiskt beroende, å andra sidan visar neuropsykologisk forskning att samma områden aktiveras i hjärnan som vid exempelvis drogmissbruk. Gemensamt med fysiska missbruk är att det kan finnas kraftigt sug och impulser, såväl som abstinensreaktioner, en känsla av kontrollförlust, att man bestämmer sig för att sluta men ändå hamnar tillbaka i samma mönster, att ”missbruket” får ta prioritet på bekostnad på andra sidor av livet som vänner, jobb och andra fritidsaktiviteter. Det är mycket vanligt med skam kring beteendet.

Det är inte ”bara att sluta”. Hade det varit det, så hade inte så många haft svårt att sluta. I en KBT-behandling kommer du med hjälp av din KBT-psykolog att göra en noggrannare kartläggning av dina beteendemönster, som kommer att ge dig en större förståelse för vad som upprätthåller beteendena. Bland annat ses ofta att beteendet utlöses i vissa specifika situationer, i vilka till synes oskyldiga tankar kommer först, och sen succesivt eskalerar till missbruksbeteende. Tillsammans får du med din KBT-psykolog sen lära dig att bryta mönstret och hantera situationer, tankar och känslor annorlunda, och agera på sätt som är mer effektiva för att få dig att må bra och att leva så som du vill leva.

 

Det finns inga exakta gränser för vad som klassas som ett beteendemissbruk. Det är alltid du själv som har tolkningsföreträde, och det är upp till dig att bedöma om du har ett problem eller inte. Upplever du att du har problem så finns våra KBT-psykologer till ditt förfogande!