KBT vid panikångest / paniksyndrom

KBT för Panikångest/Paniksyndrom

Panikångest eller paniksyndrom är ett mycket vanligt problem. Ofta kallar man det för panikångest, även om den formella diagnosen heter paniksyndrom. Som tur är är det ett av de tillstånd där KBT visat sig ha utmärkt resultat. Våra psykologer hjälper dig gärna!

En stor andel av befolkningen kommer att uppleva någon enstaka attack av panikångest i sitt liv. Ungefär 50% av alla kvinnor, och 25% av alla män får någon gång i livet en panikattack. För en del leder detta inte till mera problem, och personen behöver inte psykologhjälp. För andra blir det ett mer långvarigt problem som kan göra det svårt att leva livet på önskat vis. Det kan t ex begränsa resande, eller på vilka platser som känns okej att vara på eller som undviks. Många blir också nedstämda eftersom de ofta känner sig oroliga för att en ny panikattack ska börja och för att de känner att panikångesten kontrollerar deras liv.

En panikattack känns igen av att symptom kommer plötsligt och eskalerar till en hög grad av panik och fysiska besvär så som hjärtklappning, darrningar, yrsel, svårigheter att andas, illamående och svettningar. Detta är mycket skrämmande och många oroar sig för att det är något allvarligt fel med dem eller att de håller på att bli galna. För många känns det under attackerna som att ”jag är verkligen är på väg att dö!” (få en hjärtattack, kvävas, osv), och det är inte ovanligt att ha sökt läkarvård eller till akuten upprepade gånger. Vissa skattningar visar att ungefär 70% av de som söker akutsjukvård med bröstsmärta/andningssvårigheter, inte har några kroppsliga problem, utan snarare ångest/stress.

Panikångest kan behandlas med KBT, ofta med bara 6-10 möten hos din psykolog. Socialstyrelsens rekommendationer från 2010 säger att panikångest i första hand ska behandlas med KBT. Vissa får god hjälp eller lindrig av medicin, men forskningen och socialstyrelsen är överens om att det hjälper bättre att träffa en KBT-psykolog!