KBT vid Stress

Vad är stress?

Stress är ett begrepp som i litteraturen definieras på olika sätt. Det kan syfta på såväl utlösande faktorer som reaktioner i kropp, känsloliv och beteende eller ett visst utfall. Det vi ofta menar när vi säger att vi känner stress är våra reaktioner på när en situation ställer ett krav på oss som upplevs överstiga våra tillgängliga resurser.

Stress är en naturlig och hjälpsam del av livet

Stress i den bemärkelsen är ett normalt inslag i livet, och inte något i sig skadligt. Snarare tvärtom, då signalen kan hjälpa oss att mobilisera energi och resurser för att hantera situationen. När kravet hanterats startar processer som hjälper oss att minska anspänning och återhämta förbrukade resurser.

Långvarig obalans mellan krav, stress och återhämtning

Vid mer långvarig obalans mellan stress och återhämtning kan dock effekterna på den fysiska och psykiska hälsan bli allvarliga. Ett exempel på det kan vara utvecklandet av långvarig smärta eller Utmattningssyndrom.

Några vanliga bekymmer vid långvarig stress utan tillräcklig återhämtning är: infektionskänslighet, smärta, metabola syndromet, sexuella problem, kognitiva problem med t ex koncentration eller minne samt ökad känslighet för sinnesintryck, nedstämdhet, ångest och sömnproblem.

balans mellan krav stress och återhämtning
Behandling av stressrelaterade problem

Vid behandling av stressrelaterade problem kartläggs individen i sitt sammanhang med särskilt fokus på beteendemönster kopplade till stress och återhämtning. Vissa av dessa cirklar kan bidra till att stressproblemen inte försvinner av sig självt. Detta är ofta annat än vad som orsakade stressen från början.

Behandlingen läggs upp utifrån kartläggningen och innehåller olika delar. Några exempel:

  • graderat ökad/minskad aktivitet
  • fokus på att öka beteenden och aktiviteter med återhämtande funktion
  • hitta balans mellan olika aktiviteter och mellan krav och återhämtning
  • lära sig nya sätt att hantera de känslor som upplevs hindrande
  • ökad närvaro i olika aktiviteter
  • avslappning/nedvarvningsfärdigheter
  • förändring av den yttre miljön
  • arbete med sömnproblem
  • arbete med ohjälpsamma tankar
  • interpersonell färdighetsträning – kan till exempel handla om att sätta gränser mot andra, be om hjälp, att prioritera sina egna behov och stå upp för sig själv

Du kan läsa mer i vår bloggserie om stress- och utmattningsproblem. Lyssna gärna på podden om ont där vår psykolog Tomas Hylmö deltagit på temat stress och sömn. Finns ett uppföljande podd-avsnitt.

Kontakta oss med frågor

Oavsett om bara vill ställa en fråga för din egen eller någon annans del, eller om du representerar en arbetsgivare och önskar vägledning kring en situation eller medarbetare. Hör av dig via telefon eller e-post – eller boka en tid hos oss för att påbörja en bedömning.