KBT vid derma- och trichotillomani

Vad är dermatillomani och trichotillomani?

Dessa tillstånd är besläktade, och karaktäriseras ofta som ett slags impulskontrollproblem som innebär att riva eller plocka på huden på ett sätt som ofta leder till ärr, sår eller skavanker (dermatillomani, eller SPD) eller rycka loss hårstrån från kroppen på ett sätt som leder till hårbortfall (trichotillomani, eller TTM).

Hur vanliga är dessa tillstånd?

Trichotillomani uppskattas förekomma någonstans mellan 0,6 och 3,4% i befolkningen. Siffrorna för dermatillomani ligger på 1,4 till 5%. Det finns en ökad risk att man också samtidigt har andra problem med sitt mående, exempelvis ångest, depressioner, stämningssvängningar/bipolaritet, OCD och ätstörningar.

Hur funkar plockandet, bortryckandet?

Hår plockas ofta från huvud, ögonbryn eller pubis. Plockande med hud kan ske över hela kroppen. Vanligt är exempelvis ansikte, armar, ben, fötter och kön. Ofta – men inte alltid förekommer anspänningar före beteendet, och lättnad eller annan positiv känsla efteråt. Impulserna att plocka eller rycka bort hår kan vara svåra att stå emot, och det är vanligt att man har försökt att sluta med beteendet utan att lyckas. Medvetenhetsnivån och graden av närvaro i samband med att plockandet eller bortryckandet sker kan variera mellan olika personer och situationer. Det är vanligt att plockandet / rivandet ibland sker med låg medvetandegrad – ofokuserat och ibland medvetet och målinriktat.

Olika situationella eller känslomässiga faktorer kan ökar risken för plockande eller bortryckande. Det kan till exempel vara så att plockande oftare sker på kvällen, och särskilt om man är orolig och stressad. Det är vanligt med ett fluktuerande förlopp där beteendet ökar och minskar i perioder. Det finns en del studier som lyft fram hormoncykeln som en bakomliggande påverkansfaktor för en del kvinnor med problemen. Då alla har en individuell presentation av problemet kommer vi i en KBT-behandling noga kartlägga vilka faktorer som är relevanta i just ditt fall.

Hur behandlas dermatillomani och trichotillomani?

En individuell kartläggning av relevanta omständigheter, situationer, beteendet och dess effekter inleder ofta behandling. Detta ökar ofta medvetenheten om relevanta delar av problemet och stärker närvaro på ett sätt som underlättar förändring.

HRT – Habit reversal therapy

En KBT-behandling som har en demonstrerad effekt är HRT, Habit reversal therapy, vars principer också används vid Tics. Metoden går ut på att stärka färdigheter kopplade till ökad medvetenhet om plock/bortryckningsbeteendet, ökad medvetenhet om impulser, stärkande av färdigheter som ökar förmågan att stå emot impulsen – exempelvis tränande av icke-kompatibla beteenden (motrörelser) och känslo-/impulsregleringsfärdigheter t ex acceptans och medveten närvaro. Således adderas ofta inslag av tredje vågens KBT, ACT till behandlingen.

Fler behandlingsinslag

Utöver impulskontroll-träning med HRT kan individuella kartläggningar ofta vägleda olika typer av situationella förändringar som stödjer mer effektiv hantering av impulsen. Detta kallas inom KBT ibland för stimuluskontroll eller antecedentstrategier. Det kan till exempel handla om förändring av rutiner eller situationer där plockande eller bortryckande sker.

En annan aspekt kan vara minskandet av de olika sårbarheter som ökar risk för plockande. Ett exempel kan vara att öva på att hantera sina känslor i sociala situationer, t ex ångest eller ilska eller minska överansträngning genom att minska perfektionistiska beteenden och öka återhämtning. På så vis kan energinivån ligger högre på kvällar och stödja effektiv hantering av impulser.

Genom exponering för ofarliga situationer som väcker negativa känslor kan nya förhållningssätt och beteenden som stödjer impulskontroll utvecklas. Ett exempel är att våga lämna hemmet utan att noggrant spegla sig, eller att fokusera mindre på sitt utseende i en social situation. Med hjälp av beteendeexperiment kan man i behandling utforska eller utmana föreställningar som är starkt förknippade med bortryckande eller plockande. Exempel på sådana föreställningar kan vara att normal återhämtning av huden efter t ex acne eller sårskorpor kan påskyndas av plockande, eller att andra människor lägger stor vikt och fokus vid detaljer i det egna utseendet.

Varmt välkommen med dina frågor om dermatillomani eller trichotillomani. Hör av dig till KBT Struktur.