KBT vid fobi

Vad är en specifik fobi?

En fobi definieras som bestående och överdriven rädsla för en viss avgränsad situation eller bestämt föremål. Lite förenklat: Så är du mycket rädd för mågot som andra inte är rädda för, och kan själv se att din rädsla är överdriven.

Hur vanligt är det med fobier?

Specifik fobi är vanligt, det beräknas att cirka 10% av befolkningen har minst en specifik fobi. Dessutom tillkommer alla dem som är ”lite rädda” för spindlar osv.

Vilka fobier är vanligast? Vilka mer ovanliga fobier finns?
Djurfobi

Vanliga fobier på det här området är kattfobi, hundfobi, fågelfobi och råttfobi. Även lite mindre djur och insekter kan bli föremål för en fobi, t ex grodor, ormar, myror, spindlar och getingar.

Injektion- och blodfobi

Innebär en stark rädsla för olika typer av injektioner och ibland andra sjukvårdsinterventioner. Dessa svårigheter finns ibland samtidigt med en rädsla för sår och blod. Vid injektionsfobi, blodfobi förekommer ibland problem med svimningskänsla. Läs mer nedan.

Klaustrofobi

Innebär rädsla för trånga utrymmen. Det kan t ex röra sig om hissfobi, eller rädslor kopplade till att vara under marken – t ex i tunnelbana. Lite övergripande kan man säga att klaustrofobi ofta kan aktiveras av platser som är omöjliga eller svåra att snabbt lämna.

Agorafobi

Kallas även torgskräck. Innebär att man är rädd för öppna platser (ofta med mycket människor).

Kräkfobi och bacillskräck

Kännetecknas av en mycket stark rädsla för att kräkas, eller att bli sjuk eller sprida smitta. Dessa rädslor kräver ofta lite längre behandling med fler inslag än mer klassiska fobier. Ibland är de en del av ett annat ångestsyndrom.

Flygfobi

Kännetecknas av starka rädslor kopplat till att flyga. Det kan handla om katastroftankar kring flygkrascher eller katastroftankar kring att tappa kontrollen över sig själv under själva flygningen – t ex bli galen, kissa på sig, kräkas eller bete sig olämpligt eller irrationellt. Det är vanligt att undvika att flyga helt och hållet, eller att flyga med stark ångest som ofta hanteras med olika flykt- eller säkerhetsbeteenden. Exempel på detta är att ta lugnande preparat, alkohol eller olika former av distraktionstekniker. Läs mer om flygfobi.

Övriga fobier

Andra fobier förekommer, men är mer ovanliga. Dessa är ibland förknippade med skam. Även dessa går sannolikt att behandla, även om det ibland visar sig vara en del av ett annat ångestsyndrom.

Kan man bli av med sin fobi?

KBT, eller klassisk beteendeterapi, har gott stöd för behandling av fobi. Minst 90% av de som genomgår behandling blir helt fria från sin fobi. Oavsett vilken fobi du lider av, kan vi nästan lova att våra psykologer kan hjälpa dig med KBT att komma över den!

Varför vill man behandla en fobi?

Skälen till att man vill behandla en fobi är många. De klienter som väljer att genomföra behandling hos oss beskriver till exempel att de känner sig hindrade och mindre fria på grund av sin fobi. Ett exempel på detta kan vara att en fobi mot hundar eller katter kan göra det svårt att slappna av och ha trevligt umgänge när man går på stan eller hem till någon som har en hund eller katt.

En fobi kan innebära mycket lidande och praktiska problem

Att fobin skapar ett känslomässig lidande och praktiska problem i livet är vanligt. Exempel på detta kan vara att man tvingas tacka nej till aktiviteter, som man egentligen skulle vilja genomföra (t ex vandring i fjällen om man är rädd för ormar eller insekter). En del upplever att deras fobi gör att de uppfattar sig själva som svagare eller sämre. Även om vi framhåller att våra rädslor och fobier inte representerar vilka vi är som människor, så är det också sant att man kan växa som människa om man övervinner sina rädslor – och också uppleva en ökad trygghet och kompetens som en följd av detta.

Hur går behandling för fobier till?

KBT-behandlingen går till så att man först tillsammans med sin psykolog går igenom hur en fobi fungerar. Framförallt handlar det om att förstå hur undvikanden hjälper i stunden för att reducera rädslan, men samtidigt bidrar till att stärka rädslan på sikt. Tillsammans gör du och din KBT-psykolog en lista över situationer som är jobbiga, från det som känns obehagligt men genomförbart idag, till det som du skulle vilja kunna göra, men som kanske i dagsläget känns ogenomförbart. Genom att gradvis möta rädslan, kommer den ebba ut. Generellt tar en KBT-behandling mellan 5-10 sessioner, mestadels beroende på hur snabbt klienten är villig att ta sig an sina utmaningar samt öva mellan sessionerna. Räkna med att efter behandling på egen hand vidmakthålla de förändringar du åstadkommit utifrån en vidmakthållandeplan som du och din psykolog kommer överens om. Vid fobier kan det vara hjälpsamt att använda virtual reality-inslag, läs mer om detta här.

Kan man istället genomföra behandling vid ett längre tillfälle?

Det finns möjlighet att behandla fobier på en enda session (efter bedömningssamtal) med KBT! Studier på så kallade ensessionsbehandlingar har visat att det kan fungera lika bra som att komma vecka efter vecka. Vid ensessionsbehandling bokas flera timmar i sträck varvid man systematiskt jobbar sig uppåt i listan av utmanande situationer. Som med det mesta så finns det för- och nackdelar med olika upplägg. Vi för gärna en dialog om detta med dig om du är intresserad av ett sådant upplägg.

KBT vid blod-, injektions- eller skadefobi

Blodfobi, injektionsfobi (sprutfobi) och skadefobi är en grupp av fobier som är väldigt speciell, och kräver en liten modifiering av KBT-behandlingen. För en del av de som är rädda för blod, sprutor, att skära sig osv, blir reaktionen istället för blodtrycksökning en blodtryckssänkning, vilket kan visa sig som blekhet, illamående, yrsel och ibland även svimning. Detta kan innebära en svårighet vid genomförande av den stegvisa exponeringen i behandlingen.

Behandlingen går att genomföra med tillämpad spänning

Om du har en kraftig blodtryckssänkning vid närmande av sprutor eller blod kommer du kunna hantera detta genom färdigheten tillämpad spänning. Tillämpad spänning är ett sätt att öka spänningen i stora muskelgrupper i kroppen, vilket ökar blodtrycket eller motverkar ett blodtrycksfall. Även om det inte är farligt att svimma, så innebär svimningen en viss risk för skada och kan också förhindra att rädslor minskar eftersom det motverkar inlärning. Ibland ser vi också att känslan av kontroll över situationen som denna färdighet medför, i sig självt minskar obehag och rädslor kopplade till blod eller injektioner.

KBT för social fobi eller social ångest

Social fobi är ett vanligt problem, omkring en på tio kommer att drabbas av detta under en period i livet. En person med social fobi upplever stort obehag, ångest och rädsla i sociala situationer. Vissa oroar sig för en specifik situation, t ex att hålla en föreläsning, medan andra oroar sig i nästan alla situationer där de ska umgås med andra människor. Vid social fobi riktas oron mot att göra något som kommer att betraktas negativt av andra och eventuellt få smärtsamma konsekvenser så som att bli utfrusen eller ses som dum.

Vanligt med undvikanden och negativa konsekvenser i livet

Många som utvecklar social fobi börjar undvika sociala sammanhang som känns obehagliga, vilket ofta leder till en ond cirkel där det känns ännu jobbigare att konfrontera sociala tillställningar. Problemet börjar för många i tonåren, och utan behandling blir det ofta i längden svårt att leva ett normalt liv. Många beskriver att de känner sig hindrade i karriären och har svårt att etablera nära relationer. Det är även vanligt att känna sig nedstämd och deprimerad för dem som lider av social fobi.

Behandlingsupplägg vid social fobi, social ångest

Med behandling hos KBT-psykolog har många blivit bättre och utvecklat en mer positiv syn av sig själva, med sociala rädslor. Vanligtvis tar behandlingen 8 till 20 möten med din psykolog och inkluderar en rad olika moment. Tillsammans med en psykolog kommer du utforska beteenden, tankar och känslor som vidmakthåller de negativa cirklarna. Du kommer öva på att utmana och hitta nya förhållningssätt till dina skrämmande och negativa tankar. Du kommer öva upp färdigheter som på ett hjälpsamt sätt låter dig reglera obehaget du känner. I behandlingen kommer du också stegvis närma dig sociala situationer, ofta på lite nytt sätt för att på sikt bli mindre rädd för dom.