KBT vid Tinnitus

Vad är Tinnitus?

Tinnitus är att höra ljud som inte har någon yttre källa. Hos personer som drabbas av detta kan det bli mycket frustrerande och besvärande. Man räknar med att upp till en femtedel av befolkningen har en mildare typ av tinnitus, vilket till exempel kan vara ett pip eller sus, som bara går att höra när det är helt tyst i omgivningen. För många i denna grupp upplevs inte något problem. Däremot så drabbas kring 1% av svenskarna, 100.000 personer, av svårare tinnitus, och för dessa kan det ha enorm påverkan på livskvaliteten.

KBT kan hjälpa vid tinnitusrelaterade problem

Ofta bidrar tinnitus till sekundära problem, som sömnproblem, nedstämdhet och depression, eller att man fungerar sämre på jobb eller i relationer, då humöret, koncentrationsförmågan och orken tar stryk. Det finns dock gott hopp! Med början på 1980-talet har man utvecklat metoder för psykologisk behandling av tinnitus med KBT, och kommit fram till tämligen effektiva metoder. Bland annat forskning av Viktor Kaldo i på Uppsala Universitet, visar att ungefär 75% av patienter med svår tinnitus blir bättre eller mycket bättre av modern KBT för tinnitus!

Det händer emellanåt att tinnitus faktiskt ”minskar i volym”, när en lyckas få bukt med stress, oro, frustration mm. Detta gäller framförallt för patienter som debuterar med tinnitus i samband med stress och utmattning. För ganska många av dessa, kan tinnitusen faktiskt helt upphöra, när utmattningen och stressproblemet löses. Oftast är dock fokus i behandlingen att lära sig leva med handikappet, och med hjälp av psykologen hitta konstruktiva förhållningssätt till tinnitusen, som går ut på att träna upp förmågan att inte ge för mycket fokus till den, att få effektiv återhämtning trots ”ljudet”, och att fortsätta leva det liv som du vill ha, trots tinnitus.

Autumn leafs” by skochkarev is marked with Public Domain Mark 1.0.

Det kanske låter svårt eller till och med omöjligt när du läser det här, men som sagt, 75% blir bättre av behandling! Lite mer detaljerat, så baseras modern tinnitusbehandling på en variant av KBT som heter Acceptance and Commitment Therapy (ACT)). Behandlingen lär dig minska på dina känslomässiga reaktioner på tillståndet, och därmed minskar ditt lidande. Hur vi väljer att förhålla oss till något avgör vilket inflytande det i slutändan får för våra liv och vår förmåga att kunna göra det bästa av situationen och livet. Metoden lär dig att ägna mindre av din kraft och energi till detta ljud och mer av din kraft och energi till det som är viktigt – ditt liv.

Hör av dig om du är intresserad av behandling

Kontakta oss för att boka en tid, eller ställa en fråga! Om du inte känner att du är redo att träffa psykolog, kan vi tipsa om en utmärkt självhjälpsbok, skriven av bland andra forskaren Viktor Kaldo som nämndes ovan: https://www.nok.se/levamedtinnitus