KBT vid nedstämdhet/depression

KBT för Depression

Depression är ett vanligt problem. Hälften av alla kvinnor och ungefär en man på fyra drabbas under någon period i livet av depression. Den som är deprimerad känner sig ofta ledsen och nedstämd och slutar/får svårt att känna glädje runt sådant personen vanligtvis tycker om att göra. Ångest är vanligt vid depression. Många känner sig trötta, har svårt att sova och svårt att hitta motivation till att klara av vardagsuppgifter. Förhållanden blir ofta påverkade då en person är deprimerad eftersom han/hon ofta upplever dåligt självförtroende och blir benägen att undvika sociala situationer. Andra blir mer lättirriterade och kanske känner mycket ilska vilket kan vara till problem i förhållanden. Det är även vanligt att sexlust minskar eller helt försvinner.

En person sägs ha utvecklat en depression då dessa problem (inte nödvändigtvis alla) pågått i mer än två veckor. En depression kan gå över av sig själv, ofta är symtomen som mest intensiva under sex månader. Det är dock viktigt att få hjälp eftersom en depression ofta påverkar arbete, relationer och hälsa. Det är vanligt att ha självmordstankar vid en depression, och för en minoritet går det så långt som till självmordsförsök.

Depression har länge behandlats av psykologer med KBT och det finns många studier som visar att det är en effektiv behandling. Mediciner kan för vissa vara en hjälp, men fördelen med en KBT-behandling hos psykolog är att du får verktyg att förstå vad som gör dig nedstämd och motarbeta att negativa tankar och beteenden. Studier har visat att denna kunskap kraftigt minskar risken för återfall jämfört med medicinering. Många beskriver redan efter några möten med KBT-psykolog att de känner sig bättre, och vanligtvis träffar du din psykolog mellan åtta och tolv gånger.