KBT vid social ångest

Social ångest eller social fobi är ett vanligt problem, omkring en på tio kommer att drabbas av detta under en period i livet. En person med social fobi upplever stort obehag, ångest och rädsla i sociala situationer. Vissa oroar sig för en specifik situation, t ex att hålla en föreläsning, medan andra oroar sig i nästan alla situationer där de ska umgås med andra människor. Vid social fobi riktas oron mycket mot att göra något som kommer att betraktas/dömas mycket negativt av andra och eventuellt få konsekvenser så som att bli utfrusen, ses som misslyckad eller dum.

Många som utvecklar social fobi börjar undvika sociala sammanhang som känns obehagliga, vilket ofta leder till en ond cirkel där det känns ännu jobbigare att konfrontera sociala tillställningar. Problemet börjar för många i tonåren, och utan behandling blir det ofta i längden svårt att leva ett normalt liv. Många beskriver att de känner sig hindrade i karriären och har svårt att etablera nära relationer. Det är även vanligt att känna sig nedstämd och deprimerad för dem som lider av social fobi.

Med behandling hos KBT-psykolog har många blivit bättre och utvecklat en mer positiv syn av sig själva, med mindre rädsla och oro i sociala situationer. Vanligtvis tar behandlingen 8 till 15 möten med din psykolog, och inkluderar en rad olika moment. Din psykolog kommer bl a att hjälpa dig utforska beteenden, tankar och känslor som vidmakthåller de negativa cirklarna som uppstått, samt att pröva nya verktyg för att känna dig bekväm socialt. KBT handlar om att ge dig verktyg för att förstå, förändra och få kontroll över ditt liv.

Här kan du se en reel på vårt instagram som handlar om hur vi förstår och angriper social ångest i KBT.