KBT vid ätstörning

Vad är ätstörning?

Vid en ätstörning förekommer en övervärdering av kroppsform, vikt och/eller kontroll över ätande. Vi lägger således ett betydligt större fokus på detta område än andra områden i våra liv vilket kan ha en negativ inverkan på vår vardag och orsaka lidande. Ätstörningen drivs ofta av en vilja att ha kontroll, vara ”perfekt” och/eller för att undvika negativa konsekvenser eller jobbiga känslor.

Vanliga beteenden vid ätstörning

Övervärderingen av kroppsform, vikt och/eller kontroll över ätande tar sig ofta uttryck i beteenden. Vanliga beteenden vid ätstörning är:

 • Undvikande av matintag
 • Hetsätning
 • Överdriven träning
 • Kräkning efter matintag
 • Kaloriräkning
 • Vägning av mat
 • Överdriven viktkontroll/Undvikande av viktkontroll
 • Granskande av kroppen i spegel
 • Granskande av kläders passform 
 • Undvikande av att äta med andra

Vanliga rädslor vid ätstörning

Vid ätstörning är det vanligt att det finns en rädsla för att:

 • Gå upp i vikt
 • Bli retad
 • Bli granskad
 • Bli avvisad
 • Vara oattraktiv
 • Vara otillräcklig

Konsekvenser av ätstörning

Ätstörningen har ofta en negativ inverkan på måendet, friheten och den allmänna livskvaliteten. Vanliga konsekvenser vid ätstörning är:

 • Energikrävande
 • Tidskrävande
 • Undervikt
 • Näringsbrist
 • Signifikant viktnedgång
 • Koncentrationssvårigheter
 • Ställer in aktiviteter man egentligen hade velat kunna göra (äta med andra, bada, resa, träffa människor etc.)
 • Svårigheter att arbeta/studera

Behandling av ätstörning

I KBT kartlägger vi hur ätstörningen ser ut för just dig. Du kommer få förståelse för vad som gör att ätstörningen uppkommer och varför den vidmakthålls. Vi övar sedan på att hitta mer hjälpsamma förhållningssätt och beteenden som hjälper dig ur detta. Behandlingen för ätstörning heter KBT-E och har gott forskningsstöd för samtliga problem inom ätstörning (Anorexia nervosa, Bulimia nervosa, hetsätning och ospecificerad ätstörning).