KBT vid problem med svimning

Vad är att svimma?

Att svimma definieras som en plötslig, kortvarig och övergående förlust av medvetandet. Orsaken till svimning kan bero på olika saker. Det är därför viktigt att utesluta allvarliga somatiska tillstånd som orsak till svimningen, t ex problem med hjärtat eller hjärtrytm. Svimning är dock vanligt, och något ca 40-50% i befolkningen drabbas av någon gång i livet, och orsaken är sällan allvarlig i medicinsk mening.

De vanligaste skälen till att svimma är godartade

Ett vanligt skäl till svimning är vasovagal synkop, ibland även kallad reflexmässig svimning, där en normalt sett hjälpsam reflex kopplat till hjärtat triggas igång och skapar ett snabb minskning i puls och blodtryck. Detta skapar ett minskat blodflöde till hjärnan, vilket i sin tur leder till en kortvarig medvetandeförlust. En teori är att reflexen existerar då den kan öka chansen för överlevnad i en del situationer genom att den skulle kunna minska risken att snabbt förblöda vid en allvarlig skada.

Vad kan trigga reflexmässig svimning (vasovagal synkop)

Exempel på vad som kan trigga reflexsvimning är: fysisk överansträngning, vätskebrist, att blöda, smärta, kroppsliga symtom i blåsa och tarmar, känslomässig upprördhet, upplevt hot om fysisk skada eller åsynen av blod. En del som har problem med reflexmässig svimning utvecklar blod- och/eller injektionsfobi.

För de flesta föregås reflexsvimning av kroppsliga reaktioner som varnar om att svimningen är på väg. T ex: yrsel, suddig syn, svettningar, illamående, blekhet/blek hud (ansikte). Efter en svimning kan symtomen dröja sig kvar på grund av lågt blodtryck.

Det är lätt att svimningen eller förknippade situationer eller symtom associeras med negativa känslor och tankar av olika slag – vilket i sin tur kan leda till att svimningskänslor kommer oftare, och oftare eskalerar till svimning. Läs mer nedan om hur detta kan addresseras i behandling.

svimning
Hur kan svimning leda till problem med psykisk ohälsa?

Även om orsakerna är godartade kan svimma ibland vara en dramatisk och skrämmande upplevelse, och ibland också förknippad med skam. Det är möjligt att utveckla psykiska problem i efterföljden av svimning, bland annat beroende på hur vi förstår och tolkar det som hänt. Ett exempel kan vara att vi börjar känna en ökad rädsla för att svimma, vilket då leder till impulser att fly och undvika sådant som förknippats med svimning. Undvikanden och flykt av sådana situationer kan i sin tur göra oss mer rädda, och också effektivt blockera erfarenheter av det som förknippats med svimning är ofarligt och inte per automatik leder till svimning. Det blockerar också möjligheten att öva på beteenden som hjälper oss att hantera en känning av ett blodtrycksfall eller göra en kontrollerad svimning.

Oro och ångest och medföljande beteendemönster kan innebära en ökad stress och en utökning av beteendemönster som upprätthåller rädslorna. Ett exempel kan vara beteendet att känna efter i kroppen, som kan leda till ökat obehag, ansträngning och ett stort antal falska alarm. Allt detta kan leda till ett sämre fungerande i vardagen och få negativa konsekvenser på livskvaliteten.

Hur läggs en KBT behandling för svimningsrädsla upp?

Efter en noggrann bedömning av problem, livssituation och önskad förändring, och som också kan innebära genomförandet av somatiska bedömningar om inte detta redan är gjort, kan behandling inledas.

Inledningen i behandlingen handlar om att ökad medvetenheten om de beteendemönster som finns kopplade till problemet i syfte att skapa mer specifika hypoteser kring vad som kan leda till en förändring i riktning mot behandlingsmålen. Det innebär en kartläggning av reaktioner och situationer som förknippas med en rädsla för svimning. Vi lär oss också mer om om svimning och hur vi säkert kan hantera svimningskänslor, t ex när och hur vi kan använda tillämpad spänning – och när vi behöver lägga oss ner för att undvika fall.

Vi arbetar med att i steg utmana överdrivna rädslor och mönster av undvikanden. Det kan till exempel handla om att närma sig situationer som gör oss rädda att vi ska svimma. Det kan också handla om att närma sig skrämmande tankar och minnen, om sådana är förknippade med svimning. Vi kommer att öva på att ersätta beteenden som gör det svårare att reglera känslor, t ex beteendet att oroa sig eller göra överdrivna kontroller av kroppen på olika sätt, med beteenden som skapar möjlighet för känslorna att processas och sjunka undan av sig själva.

Hör av dig med dina frågor

Har du frågor som rör bedömning och behandling av svimningsrelaterade problem är du varmt välkommen att höra av dig. Du kontaktar oss via telefon (se nummer nedan) eller vårt kontaktformulär.