KBT vid ångest och rädslor

Allmänt om ångest och rädslor

Läs mer om behandling av de vanligaste ångestproblemen:

Ångest och rädsla är känslomässiga upplevelser som kännetecknas av kroppsliga symtom, skrämmande tankar och ingivelser att söka säkerhet, fly eller undvika. En del rädsloreaktioner är medfödda, men de flesta är formbara och påverkas av våra erfarenheter, personer i vår närhet och vår förmåga att minnas och föreställa oss framtiden. Fördelen med detta är att det möjliggör snabb anpassning till nya miljöer/situationer, vilket ökar chansen till överlevnad för oss människor som grupp. Nackdelen är att vi kan lära lära oss att reagera med ångest/rädsla på i princip vad som helst – en tanke, ett föremål, ett minne, en händelse el situation. Ibland reagerar vi för mycket och för starkt på sådant som egentligen inte är farligt. Detta kan ibland göra det svårt att klara vardagen och/eller hindra oss att leva det liv vi vill leva. Livet anpassas utifrån ångesten och vi fastnar i kostsamma beteendemönster som gör oss stressade, nedstämda eller oroliga.

Vi behandlar alla tänkbara problem med ångest och rädslor. Oavsett hur ovanligt eller konstigt det känns för dig, kan du vara trygg med att vi kan hjälpa dig att förstå dina problem bättre. Forskning och klinisk erfarenhet av rädslor och ångestproblem visar på att problemen mycket sällan går över av sig självt.

Behandling av ångest och rädslor enligt KBT följer generella modeller, men anpassas till dig och din situation och dina svårigheter. Vanligt förekommande inslag i behandling är:

  • Att lära sig mer om ångest och känslor;
  • Att öva på att lägga märke till situationer och triggers, vad som händer i kroppen, tankar som dyker upp, vad man gör och vilka kort- och långsiktiga konsekvenser det får
  • Att på olika sätt utmana olika tankar eller öva på att styras mindre av tankar
  • Att öva på att rikta sin uppmärksamhet mot olika saker
  • Färdigheter kopplat till andning, avslappning eller medveten närvaro
  • Att i steg och på en hanterbar nivå utsätta sig för det som väcker rädslor i syfte att lära sig nya saker och/eller att på sikt tolerera eller minska rädslan