Om företaget

KBT Struktur är en vårdkoncern med bred kompetens inom behandling och vårdsektorn. Flerårig erfarenhet av att arbeta med såväl ungdomar som vuxna med komplexa beteendeproblem blev startskottet för KBT struktur i Sverige AB. Som ett komplement till LSS verksamheterna driver vi sedan 2011 denna Psykologmottagning med KBT inriktning i Göteborg.

Söker du arbete?

Är du intresserad av att arbeta hos oss? Vi har ambitionen att vara en god arbetsgivare med stabila anställningsförhållanden och trygga förutsättningar. Skicka din ansökan via mail till: info@kbtstruktur.se