KBT för tvångssyndrom (OCD)

KBT för Tvångssyndrom (OCD)

Tvångssyndrom / OCD är ett problem som ca 2% av befolkningen brottas med.

En person med tvångssyndrom har ofta tvångstankar (obsessions) om att något obehagligt kan ske. Andra ser obehagliga bilder. Det är vanligt med tankar om bakterier eller sjukdom, religion, att något hemskt ska hända någon man bryr sig om, att något känns fel eller inte i rätt ordning. Dessa tankar kan vara mycket hemska och handla om att skada sitt eget barn eller ha oönskade sexuella fantasier.

Oftast är det människor som aldrig skulle skada någon eller vara avvikande på något sätt som har dessa tankar. För att hantera obehaget som uppstår, eller för att förhindra att det man oroar sig för ska hända använder många tvångshandlingar (compulsions), t ex tvättar sig mycket, arrangerar saker enligt en specifik struktur, och säger ramsor, räknar till ”rätt” nummer med mera.

Många som har tvångssyndrom utvecklar också depression eftersom det kan påverka ens liv och relationer på många sätt. Endast 20% blir bättre utan behandling. KBT är en ofta effektiv metod för att behandla tvångssyndrom. Jämfört med medicinbehandling är risken för att problemet ska komma tillbaka mindre för de som genomgår behandling hos KBT-psykolog.

Våra psykologer har god erfarenhet av att jobba med tvång. Vi jobbar utifrån ERP, exponering och responsprevention, som är den KBT-behandlingsmodell som har överlägset bäst forskningsstöd. Det är värt att notera att ”generell KBT” hos en psykolog (eller annan behandling för den delen!) inte hjälper särskilt bra mot tvång, utan vad en person med tvångssyndrom behöver för att bli bättre, är en KBT-psykolog som också kan just ERP.

Vad är då exponering och responsprevention? Väldigt kortfattat kan en säga att själv motorn i tvånget, är de många ritualer, undvikanden, saker en person gör för att det ska kännas lite bättre i stunden. Dessa beteenden fungerar oftast, och ger en lindring av obehaget i stunden. Problemet är att erfarenheten varje gång också lär ryggmärgen att ”jag måste göra detta tvångsbeteendet, annars kommer ångesten aldrig gå ner!”. På så vis liknar det på sätt och vis ett missbruk. Det kan få en att må ganska bra i stunden, men på sikt bär det ofta utför. Exponering är en grundsten inom KBT, och innebär att klienten med psykologens hjälp gör tvärtom –gradvis och frivilligt (din psykolog kommer ALDRIG att tvinga dig göra något mot din vilja) utsätter sig för det som väcker obehag, upprepade gånger. I början kommer detta att vara mycket jobbigt, men efter en stund kommer det också att märkas hur mindre och mindre ångest väcks av att till exempel ta på något som känns smutsigt, tänka en förbjuden tanke, lämna sladden till TVn i, känna på dörrhandtaget ”fel” antal gånger osv. I samband med detta jobbar psykologen och du också med responsprevention. Bokstavligt betyder responsprevention att ”förebygga reaktioner”, i detta sammanhang innebär det att du med stöd av din psykolog låter bli att tvätta händerna, räkna till ditt magiska nummer och liknande saker du har vana av att göra för att kontrollera obehaget. Det är nämligen först när man möter ångesten/obehaget i stunden, som det har en chans att minska på sikt.

Att genomgå ERP är ett hårt arbete, och det kommer att vara jobbigt. Men det finns också en enorm belöning på andra sidan – du har goda chanser att slippa styras av ditt tvång, och ha så mycket lidande kring det. Behandlingsresultat har inte så mycket att göra med hur stora problem du har från början, utan har mest att gröa med hur mycket du är villig att träna. Din KBT-psykolog hjälper dig gärna med motivationen om du känner dig kluven eller osäker.

En psykologbehandling för tvångssyndrom, om den görs helt färdig, är ofta längre än andra KBT-behandlingar, ibland uppåt 20-30 sessioner.

För fördjupad läsning kring KBT, tvångssyndrom och OCD rekommenderar vi starkt OCD-förbundets hemsida: http://www.ocdforbundet.se/vadar.htm

Där finns också självtest du kan göra, för att få en fingervisning om huruvida just du har OCD.

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor. Våra psykologer svarar gärna på dina frågor, och hjälper dig bemästra ditt tvång när du bestämt dig för att prova KBT!