KBT för barn och ungdomar

På KBT Struktur Psykologteam arbetar psykologer med erfarenhet av att behandla barn- och ungdomar.

Barn och ungdomar kan drabbas av problem eller hamna i svårigheter som resulterar i psykisk ohälsa. KBT som används vid ett stort antal olika svårigheter hos vuxna har i de flesta fall visat sig vara effektiva även för barn, t ex problem med ångest, olika rädslor el fobier, stress, bristande självkänsla eller nedstämdhet (läs mer om sådana här). Barn och ungdomar kan dock vara i behov av anpassning av metoderna utifrån mognadsgrad. Beroende på typ av problem och mognadsgrad involveras den unges föräldrar olika mycket i behandlingen. Hänsyn behöver också tas till de speciella omständigheter som gäller unga. Det handlar bland annat om att ha förståelse för hur barn- och unga utvecklas samt hur samspel med jämnåriga, familj, i skolan och på nätet fungerar.

En nödvändig förutsättning för behandling av problem hos barn- och/eller ungdomar är att behandling sker frivilligt och utan påtryckningar. I händelse att barnet inte vill delta i behandling är det möjligt att i ett första skede komma som förälder för rådgivning i det enskilda fallet. Ibland kan barnets inställning bli mer positiv om tydlig och konkret information ges om hur det går till att komma på ett besök, t ex med stöd av bilder och vad syftet är. Uppmuntran och olika typer av belöningar, både materiella – t ex en liten present och immateriella – att få välja middag.

Tidsbokning

Telefon: 0760-175930
E-post: tidsbokning@kbtstruktur.se