Vi behandlar med KBT

KBT Struktur Psykologteam kan erbjuda barn, unga och vuxna KBT behandling för bland annat:

KBT Struktur har tillgång till VR-glasögon som tillsammans med en smarttelefon gör det möjligt att erbjuda användning av virtual reality-teknik i KBT behandling, när det bedöms hjälpsamt. Fråga oss gärna om detta och Läs mer om VR-förstärkt KBT behandling här.

Vi tar naturligtvis även emot dig för andra besvär, som kanske inte riktigt går att sätta fingret på. Ring eller kontakta oss om du har funderingar – vi tar oss gärna tid för dig!

Fler tjänster

Vi erbjuder även handledning och utbildning inom ett flertal områden. Vi erbjuder tjänster gentemot arbetsgivare som har att göra med rehabilitering, grupprocesser, chefshandledning eller arbete med processer eller organisationsförändring. Läs mer.