Våra psykologer

Läs mer om våra KBT psykologer

bild 10

Leg. Psykolog Tomas Hylmö
Arbetsort Göteborg
Tomas har tidigare arbetat som psykolog på PBM KBT-gruppen och Falck Healthcare.

Tomas Hylmö har god erfarenhet av de flesta vanligare besvär, som sömnproblem, panikångest, tvångssyndrom, depression, stress, liksom beteendeproblem som hetsätning, ilskeutbrott och relationsproblem. Tomas har också arbetat med beteendemedicin, behandling av exempelvis tinnitus, kronisk smärta och högt blodtryck. Tomas har även under 1,5 år varit platschef på PBM:s kontor i Hudiksvall, likväl som handledning, coachning och utbildning för andra chefer i personal och stressrelaterade frågor.

Stress och sömn är Tomas expertisområden – efter att under fem års tid på PBM ha arbetat med rehabilitering av långvariga och komplexa stresstillstånd (”utbrändhet” där annan behandling inte fungerat) åt Landstinget Gävleborg . Tomas gjorde som psykologexamensuppsats på mastersnivå en forskningsstudie , där han genomförde och utvärderade en mindfulness-baserad gruppbehandling av kroniska sömnproblem.

Tomas har också utfört behandling med biofeedback, och som en del av ett team tillsammans med Högskolan i Gävle/Centrum för belastningsskadeforskning, forskat på biofeedbackbehandling av kronisk värk i nacke och axlar.

 

Martin.Syk

 Leg. Psykolog Martin Syk

Arbetsort Göteborg

Martin har arbetat på KBT Struktur i flera år och utbildar sig till specialistpsykolog med inriktning på psykologisk behandling.

Han har god erfarenhet av att behandla bland annat depression och nedstämdhet, stress/utmattning, sömnproblem och olika typer av ångest; som social fobi, tvångssyndrom, oro, panikångest och problem som kan uppstå efter traumatiska händelser. Även tics, skinpicking och hairpulling (trichotillio- och dermatilliomani) tillhör problem som Martin har behandlat med framgång. Vidare har Martin erfarenhet av arbete med problem som rör par och relationsproblem, barn och föräldraskap samt erfarenhet av utredning och insatser vid neuropsykiatriska svårigheter.

Martin tar emot barn, ungdomar och vuxna.

Martin Syk har tidigare arbetat som psykolog inom BUP, barn- och ungdomspsykiatrin samt har klinisk erfarenhet från allmänpsykiatri samt ett forskningsprojekt kring internetbehandling vid psykisk ohälsa och långvarig smärta. Resultaten från nämnda forskningsprojekt har publicerats. (länk: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25380222)

 

Mikael

Mikael

Leg. Psykolog Mikael Åkerlund
Arbetsort Göteborg

Mikael har många års erfarenhet av att arbeta inom BUP, där arbetet har varit inriktat mot barn, ungdomar och deras föräldrar. Han har även arbetat med konsultation till övriga i barnets/ungdomens omgivning, t.ex. skolor och familjehem. Mikael har även klinisk erfarenhet av att arbeta med behandling av vuxna.

Utöver sedvanlig psykologlegitimation så är Mikael på god väg att utbilda sig till specialistpsykolog. Han läser dessutom en masterutbildning i evidensbasering, där han fördjupar sig i forskning kring långsiktiga effekter av behandling, i synnerhet kopplat till aktivitets- och uppmärksamhetsstörningsstörningar (ADHD). Något han bl.a. skriver och föreläser om.

Förutom goda kunskaper inom KBT, PDT och IPT så är Mikael kunnig inom det som kallas för ”tredje vågens KBT” – metoderna ACT och DBT. Metoder som innefattar bland annat mindfulness. Dessa metoder kommer till nytta i behandling av personer som vill minska sin impulsivitet och känslostyrning genom att stärka förmågan till självkontroll och uppmärksamhet/koncentration. Svårigheter som Mikael är specialiserad på att behandla är därav t.ex. ångest, fobier, depression, tvång, bristande impulskontroll, beroende, självdestruktivitet. Metoderna lämpar sig även för att hantera kriser (t.ex. relationsproblem, stressproblematik, komplicerad sorg och posttraumatisk stress) och för att förhålla sig till svåra fysiska sjukdomstillstånd (t.ex. kronisk smärta).

Tidsbokning

Telefon: 0760-175930
E-post: tidsbokning@kbtstruktur.se