Om ditt besök

Inför ditt besök hos KBT Struktur

Inför ditt besök hos KBT Struktur Psykologteam har du säkert vissa frågor. Vissa av dem kan vi förhoppningsvis svara på här.

Vid en första kontakt med oss på KBT Struktur kommer vi att fråga dig om vad du söker hjälp för. Detta är för att vi skall kunna bedöma huruvida vi kan hjälpa dig eller om vi kan rekommendera någon annan istället. Vidare är det av stor hjälp för våra KBT psykologer att få veta en kort sammanfattning av dina bekymmer innan ditt första besök så att de kan förbereda sig på bästa sätt för att hjälpa just dig. Det första besöket tar i regel ungefär en timme, efterföljande besök ligger på 45 minuter.

 

KBT i Göteborg
I Göteborg finns vi på Stigbergsliden 5 i backen mellan stigbergstorget och masthuggstorget. Ingången ligger mittemot stf:s vandrarhem. Våra lokaler finns på Entréplan om du kommer från Stigbergsliden och huvudentrén. Skulle du anlända till baksidan och Oskarsgatan är det plan E (3) som gäller.  Vi har skyltat utanför våra dörrar och när du kommer är det bara att gå in i väntrummet och sätta dig ner för att vänta, du behöver inte ringa på någon dörr.

Tidsbokning

Telefon: 0760-175930
E-post: tidsbokning@kbtstruktur.se