KBT

Kognitiv beteendeterapi

Som bolagsnamnet antyder använder vi oss av KBT, Kognitiv Beteendeterapi som metod. Vi tror på att alla människor kan växa, bara förutsättningarna är de rätta.

KBT är en metod inom psykologisk behandling. KBT är den metod som har bäst evidens, vilket betyder att KBT enligt forskning är det bästa alter­nativet vid flertalet psykologiska besvär!
Utmärkande drag i en KBT-behandling hos psykolog är förutom basen i forskning bland annat:

-Målfokus. Betydligt större vikt läggs vid att hitta verktyg för lösning och förändring i din nuvarande situation, än vid att förstå varför det blev som det blev från början. Detta passar kan hända inte alla, men är mycket effektivt för den som vill fokusera på att just skapa förändring.

-Aktiv psykolog. I KBT är inte målet att du ska ”prata av dig” och må bättre till följd av det. Naturligtvis kommer du att få göra detta också, men din psykolog kommer också att prata mycket, ge dig förslag på alternativa tolkningar, modeller för hur du kan förstå dig själv, dina tankar, känslor och beteenden, samt din omvärld.

-Aktiv klient. På samma sätt bygger behandlingen på att du som klient är beredd att lägga en del tid och fokus mellan sessionerna, till exempel på att strukturerat föra anteckningar kring det aktuella temat, att prova nya beteenden och rutiner. Du kommer tillsammans med din psykolog formulera specificerade ”hemuppgifter” , som du åtar dig att utföra för att sätta igång förändringar i ditt liv.

-Kortare behandlingar än inom andra skolor. Längden varierar naturligtvis beroende på typ av problematik och andra faktorer, majoriteten av alla behandlingar sträcker sig dock mellan 6 och 12 tillfällen.
Vill du veta mer om KBT och våra olika verksamheter hittar du information under respektive verksamhets sidor.

Tidsbokning

Telefon: 0760-175930
E-post: tidsbokning@kbtstruktur.se