Företag/offentlig förvaltning

Våra psykologer har stor vana att arbeta med bland annat rehab och arbetsåtergång, handledning av grupper, chefer  och enskilda medarbetare, hantering av konflikt, förebyggande arbetsmiljöinsatser, ledning mm.
Kontakta oss och låt oss berätta hur vi kan hjälpa just din personal/organisation, eller för kostnadsförslag och offert.

Tidsbokning

Telefon: 0760-175930
E-post: tidsbokning@kbtstruktur.se